Ogólne

Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży kursów na stronie KrebsMethod.com. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Właścicielem witryny jest firma IntConnect LTD mieszcząca się pod adresem Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles

Warunki ogólne sprzedaży

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Zamówienia złożone przez internet realizowane są natychmiastowo poprzez wysłanie odpowiedniego linku do pobrania materiału na wskazany przy zakupie adres mailowy.

3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail.

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych oraz są zwolnienie z VAT zgodnie z ustawą VAT art.43 ust.1 pkt 28.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych towarów z oferty sklepu oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku nieuregulowania opłaty Kupujący w odstępie 5 i 10 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o niedokonaniu płatności.

7. Pliki udostępniane są do pobrania maksymalnie przez 7 pełnych dni od dokonania zakupu. W przypadku kiedy klient nie zdąży pobrać plików sprzedawca dostarczy nowy link.

8. Klient może zgłosić reklamację gdy pobrany plik jest uszkodzony lub dokona zakupu i dnia następnego, po dniu dokonania płatności nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania pliku.

9. Strona wymaga włączonego JavaScripta do poprawnego funkcjonowania.

Płatności i dostawa towaru

1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować poprzez przelew bankowy online. Bezpieczeństwo przelewów zapewnia firma Transferuj.pl. Usługa polega na pełnej integracji procesu płatności w sklepie internetowym z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie. Przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku.

2. Dostawa odbywa się poprzez dostarczenie linków na adres mailowy Zamawiającego do pobrania kursów z serwerów sklepu.

3. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

4. Czas realizacji zamówienia to na ogół kilka minut jednak Sklep rezerwuje sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do dostawy towaru w przeciągu 48 godzin od dokonania zakupu drogą mailową. Jeśli w tym czasie Zamawiający nie otrzyma maila z linkami do swojego kursu należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym [email protected]

Zwrot towaru

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Zamawiający nie może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie na mocy art. 38 pkt. 13 po jego pobraniu chyba że zostało ustalone indywidualnie z Zamawiającym inaczej w czasie konsultacji telefonicznej bądź też mailowej.

2. Sprzedający co do zasady, w razie wcześniejszego ustalenia możliwości zwrotu, nie wymaga podania przyczyny chęci zwrócenia towaru jednak w uzasadnionych przypadkach gdzie zachodzi podejrzenie chęci wyłudzenia produktu Sprzedający zastrzega sobie prawo poproszenia o argumentację a w ekstremalnych sytuacjach ( np. ściągnięcie kursu przez Kupującego a następnie rezygnacja w krótkim okresie czasu nie pozwalającym zapoznać się Kupującemu z kursem gdzie Kupujący powołuje się np. na brak postępów w nauce ) odmówienia przyjęcia zwrotu.

Promocje

1. Promocja dla nowych klientów trwa czas określony zegarem umieszczonym na stronie. Po zakończeniu odliczania cena zwiększa się.

2. Przez nowego klienta rozumie się osobę pierwszy raz odwiedzającą stronę Sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wznawiania ewentualnych promocji wedle upodobania.

Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 12 miesięczną gwarancją.

2. Reklamacja dotycząca niedostarczonej przesyłki mailowej powinna zostać zgłoszona pod adresem mailowym [email protected]

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności co do zasady za niepoprawne wypełnienie danych przez kupującego w formularzu zamówieniowym w szczególności niepoprawne wpisanie adresu e-mail Kupującego co skutkuje niedostarczeniem kursu. Sprzedający jednak zobowiązuje się do dostarczenia w takich sytuacjach towaru jednak nie odpowiada za dłuższy termin dostawy kursu.

4. Sklep zobowiązuje się do udzielenia Nabywcy odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Masz do nas jakieś pytania?